Veřejná sbírka - UKONČENA !!!

09.09.2009 01:20

18. května 2009 zahájilo občanské sdružení KONÍČEK veřejnou sbírku ve prospěch aktivit sdružení. 

Sbírkový účet organizace  4200400066 / 6800.

 

Cílem sbírky je nasbírat finanční prostředky na konkrétní potřeby organizace. Jedná se o zooterapeutické pomůcky a chovatelské potřeby, krmivo pro zvířata zařazená do terapie, osobní automobil pro potřeby uživatelů služeb sdružení, bryčku s postroji na koně k doplnění aktivit zooterapie a pronájem prostor určený pro potřeby uživatelů služeb. Veškeré věci pořízené v rámci veřejné sbírky jsou určeny pro uživatele našich služeb.

Sbírka probíhá v souladu s příslušným zákonem č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách, její konání je ohlášeno Krajskému úřadu Jihočeského kraje, jehož kontrole také podléhá.

V průběhu veřejné sbírky budou realizovány další akce, se kterými veřejnost samozřejmě včas seznámíme. Bude se jednat např. o sbírkový den s prodejem drobných předmětů, v konkrétních prodejnách budou umístěny kasičky. Ale již v současné době mohou lidé přispět finanční částkou na podporu činnosti organizace na sbírkový účet organizace 4200400066 / 6800. 

Vyhledávání