Job Club 2011 - 2. kolo

23.09.2011 09:51

V rámci projektu " Terénní, poradenské a motivační programy sociální integrace v Českých Budějovicích ", který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ), proběhl ve dnech 30. 8. - 22. 9. 2011 2. kolo poradenského programu Job club, jehož hlavním cílem bylo motivovat a aktivizovat účastníky k uplatnění se na trhu práce. Job Club probíhal pravidelně v několika ucelených lekcích na témata:

 

Orientace na trhu práce

Základy pracovního práva

Životopis a motivační dopis pro zaměstnavatele

Příprava na přijímací pohovor u zaměstnavatele

Inzerát s žádostí o zaměstnání

Základy práce na počítači (e-mail, internet, pracovní portály)

 

Místem konání Job Clubu bylo Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V.I.P. Po ukončení všech lekcí obdrželi účastníci Osvědčení o absolvování Job Clubu a výukové materiály. Všem účastníkům (a nejenom jim) přejeme v dnešní nelehké době hodně štěstí. 

 

Vyhledávání