Koníček pomáhá shánět práci - zpráva z tisku

19.03.2010 08:31

Autor: DENÍK / Radek Galis
 

Sehnat práci je v současné době těžké a pro lidi bez kvalifikace dvojnásobně. Pomocnou ruku těm, kteří chtějí pracovat, ale marně práci shánějí, podávají pracovníci občanského sdružení Koníček z Adamova.
„Od listopadu nabízíme odborné sociální poradenství občanům ze sociálně vyloučených romských lokalit,“ říká Veronika Záleská ze sdružení. „Snažíme se přispět k začlenění romské populace do většinové společnosti a řešíme jejich nepříznivé životní situace tím, že jim pomáháme sehnat zaměstnání.“
Projekt, spolufinancovaný z prostředků Evropských strukturálních fondů prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanosti, se teprve rozjíždí, ale první klienti už nabízené pomoci využívají.
„Hledám nějakou práci, protože bez ní nemůžu být,“ svěřuje se pětadvacetiletá klientka z Českých Budějovic.
„Nemůžu přece žít bez peněz, mám totiž dluhy. Mohla bych třeba uklízet nebo dělat jinou práci,“ pokračuje mladá žena, která má pětiletého syna a žije u rodičů.
„Založili jsme ženě e–mailovou adresu a pomohli jí vyhotovit životopis, který jsme vyvěsili na úřadu práce,“ vysvětluje další sociální pracovnice ze sdružení Koníček Dana Faktorová s tím, že mnozí lidé se při shánění práce bez pomoci sociálních pracovníků neobejdou.

 

Vyhledávání