Motivační kurz 2012 - 2. kolo

23.03.2012 14:09

V rámci projektu "Terénní, poradenské a motivační programy sociální integrace v Českých Budějovicích", který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ), proběhl ve dnech 8.3. - 22.3. 2012 Motivační kurz, jehož hlavním cílem bylo motivovat a aktivizovat účastníky k uplatnění se na trhu práce. Motivační kurz byl určen pro zájemce ve věku nad 25 let z romské komunity a probíhal pravidelně v několika ucelených lekcích na témata:

 

Orientace na trhu práce

Vytvoření životopisu a motivačního dopisu pro zaměstnavatele

Příprava na přijímací pohovor u zaměstnavatele

Vytvoření inzerátu s žádostí o zaměstnání

Práce na počítači při hledání zaměstnání (založení emailu, pracovní portály)

Přehled o základech pracovního práva

 

Motivační kurz probíhal v kanceláři Na Zlaté stoce 14 v počtu 7 účastníků. Účastníci motivačního kurzu obdrželi Osvědčení o absolvování motivačního kurzu a výukové materiály. Všem účastníkům přejeme hodně štěstí.

 

Vyhledávání