Motivační kurz 2014 – 2. běh

20.06.2014 12:49

V rámci projektu „Podpora na trhu práce II“ CZ.1.04/3.3.05/96.00297, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ), proběhl ve dnech 11. - 19. 6. 2014 Motivační kurz v délce 12 vyučovacích hodin.

 

Jeho hlavním cílem bylo motivovat a aktivizovat účastníky k uplatnění se na trhu práce. Motivační kurz probíhal pravidelně v několika ucelených blocích na témata:

 

1. Orientace na trhu práce

2. Tvorba pracovního portfolia, využití PC při hledání zaměstnání

3. Základy komunikačních a prezentačních dovedností

4. Kontakt se zaměstnavatelem, chování na pracovišti

5. Pracovně právní problematika, základy finanční gramotnosti

6. Problematika OSVČ

 

Motivační kurz probíhal v prostorách nově otevřené kavárny Fér Café v Č. Budějovicích. Kurz úspěšně ukončilo 8 uživatelů. Po ukončení všech lekcí obdrželi účastníci Osvědčení o absolvování Motivačního kurzu.

 

     

  

Vyhledávání