Motivační kurz 2014 - 1. běh

28.02.2014 16:32

V rámci projektu „Podpora na trhu práce II“ CZ.1.04/3.3.05/96.00297, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ), proběhl ve dnech 11. 2. – 27. 2. 2014 Motivační kurz v délce 12 vyučovacích hodin.

 

Jeho hlavním cílem bylo motivovat a aktivizovat účastníky k uplatnění se na trhu práce. Motivační kurz probíhal pravidelně v několika ucelených blocích na témata:

 

1. Seznámení s obsahem a cílem Motivačního kurzu, orientace na trhu práce

2. Tvorba pracovního portfolia, využití PC při hledání zaměstnání

3. Základy komunikačních a prezentačních dovedností (přijímací pohovor u zaměstnavatele)

4. Kontakt se zaměstnavatelem, chování na pracovišti

5. Pracovně právní problematika, základy finanční gramotnosti

6. Individuální pohovor

 

Motivační kurz probíhal v kanceláři Na Zlaté stoce 14 a po ukončení všech bloků obdrželi účastníci „Osvědčení o absolvování Motivačního kurzu“.

 

Vyhledávání