Motivační kurz 2010

03.12.2010 12:45

V rámci projektu "Efektivní podpora sociální integrace", který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ), proběhl ve dnech 18.11. - 2. 12. 2010 Motivační kurz, jehož hlavním cílem bylo motivovat a aktivizovat účastníky k uplatnění se na trhu práce. Motivační kurz probíhal pravidelně v několika ucelených lekcích na témata:

 

Orientace na trhu práce

Komunikační dovednosti, komunikace s potenciálním zaměstnavatelem

Příprava na pracovní pohovor a zpracování osobního portfolia

Týmová práce a řešení náročných životních situací

Vyhledávání vhodného pracovního uplatnění, rozesílání CV a motivačních dopisů

 

Účastníci motivačního kurzu obdrželi Osvědčení o absolvování motivačního kurzu a výukové materiály. Lektorkou kurzu byla Bc. Andrea Tajanovská, Dis. Všem účastníkům (a nejenom jim) přejeme v dnešní nelehké době hodně štěstí.

 

Vyhledávání