Zahájení sociálního projektu „Podpora na trhu práce“

08.12.2011 12:59

Zahájení sociálního projektu „Podpora na trhu práce“

 

Tisková zpráva - České Budějovice, 8. 12. 2011

 

KONÍČEK, občanské sdružení realizuje v rámci evropského projektu OP LLZ sociální projekt - integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce se zaměřením na osoby se zdravotním znevýhodněním.

 

Projekt se zaměřuje na podporu lidí se zdravotním znevýhodněním, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní či mají nedostatečnou praxi v zaměstnání, s cílem získání pracovního uplatnění.“ uvádí Bc. František Kaiseršot sociální pracovník projektu a dodává „Podpora bude poskytnuta v rámci poradenství, doprovázení na pracovní místo, nácviku pracovních aktivit, výuky na PC, psaní životopisu, přípravy na vykonávání budoucího zaměstnání, pomoci s nalezením a udržením si pracovního uplatnění “.

 

Předsedkyně sdružení Mgr. Martina Barvínková dodává: „Podpora bude poskytnuta též zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají či se připravují zaměstnat osobu se zdravotním znevýhodněním – poradenství, možnosti a způsoby zaměstnávání lidí se zdravotním znevýhodněním“.

 

Projekt byl zahájen 1. listopadu 2011 a bude realizován do 31. října 2013.

 

Bližší informace o projektu najdete zde.

    

 

Vyhledávání