Podpora na trhu práce II. - tisková zpráva

03.05.2013 10:55

Tiskové zpráva


České Budějovice, 3. 5. 2013

Koníček, občanské sdružení realizuje projekt Podpora na trhu práce II. zaměřený na osoby se zdravotním znevýhodněním a jejich návrat na trh práce.


"Posláním projektu je podpořit osoby se zdravotním postižením při hledání a získání přiměřené práce, dále pak zmírňovat překážky, které získání práce osobám  se zdravotním postižením brání" uvádí Mgr. Martina Barvínková, předsedkyně sdružení. Hlavním pracovním nástrojem je podporované zaměstnávání. Pracovníci mohou uživatele dále podpořit formou osobní asistence na pracovišti, a to po dobu nezbytně nutnou pro zaškolení. Při podpoře uživatele je myšleno zejména na posílení jeho schopností, aby mohl v budoucnu možné problémy co nejvíce řešit samostatně a efektivně.


Cílem projektu je:

1)   Nalezení a udržení zaměstnání u 50 uživatelů projektu.

2)   Zlepšení zaměstnatelnosti u uživatelů projektu.

3)   Fungující spolupráce se zaměstnavateli a zvýšení jejich motivace přijmout do pracovního poměru osoby se zdravotním postižením.


Mezi hlavní aktivy projektu patří již výše zmíněné podporované zaměstnávání, dále motivační kurz, PC kurz, tvorba dotovaných pracovních míst. Motivační kurz nabízí uživatelům získání vědomostí potřebných pro dobrou orientaci na trhu práce, dále prostor pro probrání témat spojených s problematikou zaměstnání s cílem motivovat uživatele k činorodému řešení. V PC kurzu se uživatelé mohou naučit základy ovládání počítače, a to zejména nástrojů MS Oficce.

Tvorba dotovaných pracovních míst představuje intenzivní komunikaci s firmami o možnosti vzniku nových pracovních míst na jejich pracovišti, kde by mohli uživatelé pracovat či získat potřebnou praxi. Z rozpočtu projektu je možné firmám, které nové pracovní místo vytvoří, přispět na mzdu pro uživatele, který bude na pracovním místě pracovat.


Projekt byl zahájen 15. 4. 2013 a bude realizován do 14. 4. 2015.


Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.


KONÍČEK, o. s.

Na Zlaté stoce 14, 370 05 České Budějovice

tel.: 774 429 779, email: konicekcb@seznam.cz

Vyhledávání