Aktivizační a motivační programy v Českých Velenicích

 

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006126

Doba realizace: 1. 6. 2017 – 31. 5. 2020

 

Pomoc je zaměřená na tyto aktivity:

 

Individuální konzultace

- základní poradenství, tvorba akčního plánu pro klienty, doporučení dalších aktivit

 

Individuální dlouhodobé poradenství

- pomoc a podpora při vyhledávání vhodného pracovního místa, pomoc klientovi při komunikaci se zaměstnavatelem, podpora při nástupu do zaměstnání, pracovně právní poradenství

 

Aktivizační a motivační program

- speciální program vedený odborným lektorem pro malé skupiny klientů: orientace na trhu práce, nácvik dovedností a technik při vyhledávání zaměstnání, nácvik komunikace se zaměstnavatelem, pracovně právní poradenství, základy finanční gramotnosti ve vztahu k zaměstnání

 

Tréninková pracovní místa

- vytvoření vhodných tréninkových pracovních míst pro vybrané klienty, podpora při získávání pracovních návyků klientů, přímá asistence odborného doprovodu (mentora) v průběhu zaměstnání klienta na tréninkovém místě

 

Doprovodná podpůrná opatření pro klienty

- pomoc při získání lékařského osvědčení, výpisu z rejstříku trestů, zajištění dopravy na místo zaměstnání, finanční krytí výloh

              

Job Club:

 

Přihlaste se do našich dopoledních kurzů JOB CLUBU!

Občerstvení zajištěno! Počet účastníků kurzu je omezen!

Pro rezervaci volejte na tel. 774 429 772

 

POMÁHÁME OBČANŮM

ze sociálně vyloučených lokalit v Českých Velenicích

UPLATNIT SE NA TRHU PRÁCE