Projekt "Efektivní podpora sociální integrace"

 

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Doba realizace projektu:  1. 11. 2009 do 30. 4. 2011

 

Podstata a cíl projektu

 

Cílem projektu je:

- přispět k začlenění osob z romské menšiny do většinové společnosti formou pomoci při řešení jejich nepříznivé životní situace

- dále pak zvýšením dovedností potřebných k uplatnění se na trhu práce a k nalezení a udržení zaměstnání na otevřeném trhu práce

- konkrétně se jedná o začlenění osob zejména z romské menšiny z vyloučené lokality na sídlišti Máj v Českých Budějovicích.

 

Konkrétní cíle projektu:

- nalezení a udržení zaměstnání u uživatelů z cílové skupiny

- zlepšení zaměstnatelnosti uživatelů podle sledovaných ukazatelů

- řešení nepříznivé sociální situace směřující k sociálnímu začlenění uživatelů podle sledovaných ukazatelů

- fungující spolupráce s potenciálními zaměstnavateli

 

Aktivity projektu

- odborné sociální poradenství - poradna

- odborné sociální poradenství - terénní práce

- podporované zaměstnávání

- podpora zaměstnavatelů

- motivační aktivity pro vězně z romské menšiny

- motivační kurz

- Job club

- tvorba, tisk a distribuce informačních materiálů

- monitoring

 

Definice cílové skupiny:

Cílovou skupinou jsou příslušníci sociálně vyloučených romských komunit, řešící nepříznivou sociální situaci, příp. období nezaměstnanosti.

 

Místo realizace:

Veškeré služby jsou poskytovány v kanceláři o. s. KONÍČEK na adrese: Na Zlaté Stoce 14, 370 05 České Budějovice a dále pak formou terénní sociální práce přímo v přirozeném prostředí uživatelů služeb.

 

Partneři projektu:

 

Statutární město České Budéjovice

Kontaktní adresa: Nám. Přemysla Otakara II. 1, 370 01 České Budějovice

Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Kovárnová, koordinátorka

Telefon: 386 801 623

Email: KovarnovaS@c-budejovice.cz

Web: www.c-budejovice.cz

  

Úřad práce v Českých Budějovicích

Kontaktní adresa: Klavíkova 1570, 370 04 České Budějovice

Kontaktní osoba: Ing. Ivan Loukota

Telefon: 387 709 299

Email: ivan.loukota@cb.mpsv.cz

 

Mesada, o. s.

Kontaktní adresa: Nábřeží 1. máje 2259, 397 01 Písek

Kontaktní osoba: PhDr. Tamara Křivánková

Telefon: 605 238 497

Email: pisek@mesada.eu

Web: www.mesada.eu

 

KoCeRo, o. p. s.

Kontaktní adresa: Hřbitovní 425, 381 01 Český Krumlov

Kontaktní osoba: Mgr. Radek Cihla

Telefon: 380 727 967

Email: cihla@kocero.cz

Web: www.kocero.cz