Projekt „Podpora na trhu práce II.“

 

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

(globální grant GP 3. 3 – Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce)

Doba realizace projektu: 15. 4. 2013 - 14. 4. 2015

  

Podstata a cíl projektu:

 

Cíle projektu:

1. nalezení a udržení zaměstnání u 50 uživatelů podle sledovaných ukazatelů (PSU)

2. zlepšení zaměstnatelnosti u 70 % uživatelů PSU

3. fungující spolupráce se zaměstnavateli PSU a zvýšení jejich motivace přijmout do pracovního poměru osob z CS

 

Projekt nevytváří závislost na službách, ale v maximální míře aktivizuje a podporuje schopnost řešit situaci vlastními silami.  

 

Hlavní aktivity projektu:

1. Podporované zaměstnávání

2. Motivační kurz

3. PC kurz

4. Tvorba dotovaných pracovních míst

 

Definice cílové skupiny:

Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením.

 

Místo realizace:

Veškeré služby jsou poskytovány v kanceláři o. s. KONÍČEK na adrese: Na Zlaté stoce 14, 370 05 České Budějovice a dále pak formou terénní sociální práce přímo v přirozeném prostředí uživatelů služeb.

 

Spolupracující organizace:

Statutární město České Budějovice

Úřad práce v Českých Budějovicích

Mesada, o. s.

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie

MS centrum Roska České Budějovice

Arpida o.s.

Fokus České Budějovice

Tiskové zprávy

 

         Tisková zpráva  3.5.2013

Newsletter

 

 Fotogalerie