Projekty 2010

 

 AKTIVNĚ NAPLNIT VOLNÝ ČAS

- tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice

 

 KONÍČEK NÁS LÉČÍ

- nadační příspěvek na projekt poskytla Olivova nadace

 

 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZNEVÝHODNĚNÍM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

- tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice

 

 SOCIÁLNÍ SLUŽBY

- tento projekt je podpořen v rámci dotačního řízení MPSV ČR pro rok 2010

 

 ZOOTERAPIE PODPORUJE INTEGRACI OSOB S RŮZNÝM ZNEVÝHODNĚNÍM

- projekt je realizován v rámci grantu Jihočeského kraje

 

 ZOOTERAPIE PRO DĚTI

- projekt je financován ze sbírkového projektu Pomozte dětem! organizovaného společně Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí 

 

 ZVÍŘÁTKA A DALŠÍ AKTIVITY DĚTÍ

- projekt je realizován v rámci dotace Ministerva školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2010

 

                                                                                        ZVÍŘÁTKA POMÁHAJÍ NAPLNIT ZÁJMOVOU ČINNOST DĚTÍ A MLÁDEŽE

- projekt je realizován v rámci grantu Jihočeského kraje