Dejme šanci všem

 

 Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012321 

Doba realizace: 1. 8. 2020 až 31. 7. 2022

 

Hlavní cíl projektu

Cílem projektu je podpořit a motivovat osoby se zdravotním postižením při hledání zaměstnání a uplatnění se na trhu práce.

 

Jednotlivé cíle:

1) Informovat přibližně 100 osob z cílové skupiny o aktivitách v rámci projektu a zapojit do něj minimálně 80 účastníků.

2) Posílit motivaci k aktivnímu hledání zaměstnání u 45 osob pomocí aktivizačního a motivačního programů.

3) Zvýšit kvalifikaci u 5 osob za pomoci akreditovaných rekvalifikací.

4) Zvýšit zaměstnatelnost 20 osob zajištěním dotovaného pracovního místa, díky kterému získají praxi a upevní si pracovní návyky.

 

Hlavní aktivity

Individuální konzultace a poradenství

Aktivizační a motivační program

Rekvalifikace

Tvorba dotovaných pracovních míst

Využití doprovodných opatření

 

Cílová skupina

Osoby se zdravotním postižením nebo zdravotně znevýhodněné bez omezení věku.

 

Vyhledávání

Kancelář

U Smaltovny 775/2b

370 01 České Budějovice 4

Vjezd do areálu (brána s vrátnicí), se nachází 400 m od zastávky Skuherského - trasa zde, 360 m od zastávky Dobrovodská - trasa zde, 400 m od zastávky Vrbenská - trasa zde a 580 m od zastávky Nádraží - trasa zde. Vchod do budovy, kde je uživatelská místnost (viz. foto) je asi 90 m od vrátnice (za vrátnicí doleva). Místnost pro uživatele se nachází ve 2. patře budovy.

 

Kontakt

Bc. Pavla Zápotočná

odborná pracovnice projektu

telefon: 774 429 772

zapotocna@konicekcb.cz

 

Kateřina Svobodová, DiS

odborná pracovnice projektu

telefon: 774 429 772

svobodova@konicekcb.cz