Projekty 2009

 

   AKTIVNÍ NAPLNĚNÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

- tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice

 

 PRÁZDNINY SE ZVÍŘÁTKY

- tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice

 

 SLUŽBY POSKYTOVANÉ OSOBÁM S RŮZNÝM ZNEVÝHODNĚNÍM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

- tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice

 

 SLUŽBY PRO OSOBY S RŮZNÝM ZNEVÝHODNĚNÍM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

- tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice

 

 ZOOTERAPIE A DALŠÍ TVOŘIVÉ AKTIVITY V ZÁJMOVÉ ČINNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE

- projekt je realizován v rámci grantu Jihočeského kraje

 

 ZOOTERAPIE POMÁHÁ DĚTEM

- projekt je financován ze sbírkového projektu Pomozte dětem! organizovaného společně Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí

 

 ZOOTERAPIE POMÁHÁ LIDEM SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM

- projekt je realizován v rámci grantu Jihočeského kraje

 

 ZOOTERAPIE POMÁHÁ SENIORŮM A DĚTEM S RŮZNÝM ZNEVÝHODNĚNÍM

- podpořeno z Nadačního fondu GSK

 

 ZVÍŘÁTKA POMÁHAJÍ DĚTEM

- podpořeno Nadací Naše dítě

 

 ZVÍŘÁTKA VYCHOVÁVAJÍ

- podpořeno z nadačního příspěvku ING Commercial Banking Fond Nadace Terezy Maxové dětem