Společně do práce

 

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007086

Doba realizace: 1. 10. 2017 až 30. 9. 2019

 

Hlavní cíl projektu

Cílem projektu je podpořit a začlenit osoby zdravotně postižené (OZP) starší 50 let na trh práce. Zlepšit jejich zaměstnatelnost pomocí aktivizace a zvýšení motivace k hledání zaměstnání a předejít dalšímu prodlužování dlouhodobé nezaměstnanosti.

 

Jednotlivé cíle:

1) Informovat přibližně 100 osob z cílové skupiny o projektových aktivitách a zapojit minimálně 80 vhodných účastníků do projektu.

2) Zapojit 60 osob z cílové skupiny do programu Aktivizačně motivačního a Pracovně poradenského.

3) Zvýšit kvalifikaci u 8 osob z cílové skupiny pomocí akreditovaných rekvalifikací, kurzů.

4) Zvýšit zaměstnatelnost u 20 osob z cílové skupiny díky praxi a pracovním návykům prostřednictvím klíčové aktivity „Tvorba pracovních míst“.

 

Hlavní aktivity

Individuální konzultace a poradenství

Aktivizační a motivační program

Pracovně poradenský program

Rekvalifikace

Tvorba pracovních míst

 

Cílová skupina

Osoby se zdravotním postižením ve věku 50 a více let.

 

Místo realizace

Veškeré služby jsou poskytovány v kanceláři KONÍČEK, o.p.s. na adrese: Na Zlaté stoce 14, 370 05 České Budějovice.