Zahradní terapie

Zahradní terapie je metoda, která využívá pobytu v přírodě a činností souvisejících s přírodou (kontakt s živými rostlinami a zahradní aktivity)