Sociálně aktivizační služba pro osoby se zdravotním postižením

  

Poslání služby

Posláním sociálně aktivizační služby je podněcovat člověka k činorodosti v různých jím vybraných oblastech jeho života, a tím přispět k jeho sociálnímu začlenění, které odpovídá představě člověka o běžném životě. 

 

Cílem služby je

- posílení soběstačnosti a nezávislosti uživatele v běžném životě

- udržování a rozvíjení dovedností, schopností a vědomostí

- uživatel služby je činorodý (bez služby) – poskytování služby není cíl, ale fáze jeho činorodosti

 

Cílová skupina

Osoby se zdravotním postižením

- osoby s tělesným postižením

- osoby s mentálním postižením

- osoby s kombinovaným postižením

- osoby s vnitřním či jiným onemocněním

- věková kategorie uživatelů od 9 do 65 let

   

Sociální službu nenabízíme osobám, které:

- se nacházejí v akutní fázi onemocnění, nebo potřebují bezodkladnou zdravotní péči

- jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalý dohled

- potřebují k dorozumívání tlumočníka či speciální kompenzační pomůcky pro dorozumívání a sami si je nezajistí

- jeví známky požití alkoholu či jiných návykových látek (drogy) – s uživatelem navážeme spolupráci po dohodě, až nebudou jevit známky požití alkoholu a jiných návykových látek (drogy)

- jsou agresivní

 

Základní činnosti služby

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

- volnočasové, zájmové a vzdělávací činnosti

- aktivity zaměřené na práci s počítačem (přístup k internetu)

- aktivity spojené s projektorem a zvukovou aparaturou (videoklub, audioklub)

- společenské hry (rozvoj logického myšlení, paměti, komunikace)

- aktivity s prvky muzikoterapie "Kapela KONÍČEK" a "Hodinka s písničkou"

- zprostředkování navazujících služeb
 

Sociálně terapeutické činnosti

- aktivity zaměřené na přírodu (zahradní terapie, zooterapie)

- pracovní a rukodělné činnosti 

- aktivity s prvky muzikoterapie "Kapela KONÍČEK a "Hodinka s písničkou"

- konzultace zaměřené na motivaci uživatelů a podporu sociálního začleňování

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

- pomoc při vyřizování běžných záležitostí

- pomoc při komunikaci vedoucí k uplatnění práv a oprávněných zájmů

 

NABÍDKA AKTIVIT PRO OZP 

 

AKTIVITY S POČÍTAČEM

- jedná se o aktivitu zaměřenou na základní ovládání počítače a jeho běžné používání

- k dispozici je stolní počítač s připojením na internet nebo si můžete přinést svůj notebook

- aktivita probíhá dle domluvy a zájmu uživatelů (co chtějí v rámci základní práce umět a zvládat)

- v rámci této aktivity si můžete osvojit základní počítačové pojmy a prakticky vyzkoušet:

- jak zacházet s myší a klávesnicí

- jak pracovat s okny, složkami a soubory

- jak používat internetový prohlížeč (vyhledávání informací, stahování souborů, práce se záložkami)

- jak správně a bezpečně komunikovat či sdílet prostřednictvím emailu a sociálních sítí

- jak pracovat s kancelářskými aplikacemi či trávit volný čas (fotky, hudba, video)

- jak se o počítač starat (základní údržba a zabezpečení počítače)

  

VIDEOKLUB KONÍČEK

- pro příznivce filmů / videí ale i fotek a fotografování

- aktivita probíhá v příjemném prostředí uživatelské místnosti, kde je k dispozici projektor + projekční plátno, zvuková aparatura a počítač s internetem

- při aktivitě se promítají videa (fotky) nebo se projektor využívá jako doplněk při povídání si na určité téma

- uživatelé si také mohou vyzkoušet, jak využívat webové aplikace Google (YouTube, Fotky, Obrázky)

- a jak pracovat s digitální fotografií (jednoduché úpravy, zálohování)

     

 

HODINKA S PÍSNIČKOU

- je hudební aktivita určená osobám se zdravotním postižením 

- uživatelé si zde mohou zazpívat za doprovodu akustické kytary (živý doprovod na hudební nástroje zajišťuje pracovník KONÍČKA), vyzkoušet si hru na hudební nástroje (k dispozici jsou perkuse) nebo mohou hudbu jen vnímat či poslouchat (prvky muzikoterapie)

- aktivita probíhá v klidném a příjemném prostředí uživatelské místnosti

- cílem je aktivní trávení volného času, relaxace, pozitivní působení hudby a zvuků na člověka a posilování sociálních kontaktů

 

KAPELA KONÍČEK

- je složena ze zaměstnanců o.p.s. KONÍČEK, uživatelů sociálně aktivizační služby a dobrovolníků

- účast na této aktivitě je umožněna všem, kteří rádi muzicírují (buď hrají na nějaký hudební nástroj nebo umí zpívat)

- zkoušky jsou v úterý od 14:30 do 17:30 hodin ve zkušebně na Zlaté stoce 14 v přízemí - kancelář č. 118

- několikrát do roka vystupuje kapela na akcích pro veřejnost

  

Vyhledávání

Kontaktujte nás

Kde nás najdete:

Na Zlaté stoce 14
370 05 České Budějovice
přízemí - kancelář č. 118

Klientská místnost se nachází v přízemí budovy vpravo za druhými vchodovými dveřmi (dveře č. 118). U druhých vchodových dveří je telefon, po vytočení čísla 308 bude zájemce o službu spojen s pracovníkem organizace, který jej pustí dovnitř. Do klientské místnosti je bezbariérový přístup s dopomocí. Klientská místnost je asi 100 m od zastávky MHD „Vysokoškolské koleje“ nebo 200 m od zastávky MHD „U Parku (Čtyři Dvory)“.

 

Provozní doba:

 

PONDĚLÍ: 9:00 – 16:00

ÚTERÝ:    9:00 – 18:00

STŘEDA:  9:00 – 16:00

ČTVRTEK: 9:00 - 16:00

 

Kontakt

telefon: 

774 429 779

email: 

konicek.sas@seznam.cz

AKTUÁLNÍ NABÍDKA AKTIVIT SAS

 

ZPŮSOB UZAVŘENÍ SMLOUVY S UŽIVATELEM

 

Smouva o poskytování sociální služby mezi organizací KONÍČEK, o.p.s. a uživatelem

je uzavírána ústně (lze ji uzavřít i písemně), vzor písemné smlouvy sociální služby

 k nahlédnutí zde :