UPOZORNĚNÍ

 
NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ VLÁDY ČR 
JSOU V ORGANIZACI  KONÍČEK o.p.s.
AŽ DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENY 
NASTAVENÉ KONZULTAČNÍ HODINY 
VŠECH SLUŽEB A PROJEKTŮ!

 

Služby a aktivity projektů jsou zabezpečovány distanční formou, 

v případě potřeby nás kontaktujte telefonicky nebo emailem.

 

KONTAKT:

 

Sociálně aktivizační služba

Ing. Martin Kaňka

tel. 774 429 779 / e-mail: konicek.sas@seznam.cz

 

Děkujeme za pochopení, Koníček o.p.s.

Sociálně aktivizační služba pro osoby se zdravotním postižením


Poslání služby

Posláním sociálně aktivizační služby je podněcovat člověka k činorodosti v různých jím vybraných oblastech jeho života, a tím přispět k jeho sociálnímu začlenění, které odpovídá představě člověka o běžném životě.

 

Cílem služby je

- posílení soběstačnosti a nezávislosti uživatele v běžném životě

- udržování a rozvíjení dovedností, schopností a vědomostí

- uživatel služby je činorodý (bez služby) – poskytování služby není cíl, ale fáze jeho činorodosti

 

Cílová skupina

Osoby se zdravotním postižením

- osoby s tělesným postižením

- osoby s mentálním postižením

- osoby s kombinovaným postižením

- osoby s vnitřním či jiným onemocněním

- věková kategorie uživatelů od 9 do 65 let

   

Sociální službu nenabízíme osobám, které:

- se nacházejí v akutní fázi onemocnění, nebo potřebují bezodkladnou zdravotní péči

- jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalý dohled

- potřebují k dorozumívání tlumočníka či speciální kompenzační pomůcky pro dorozumívání a sami si je nezajistí

- jeví známky požití alkoholu či jiných návykových látek (drogy) – s uživatelem navážeme spolupráci po dohodě, až nebudou jevit známky požití alkoholu a jiných návykových látek (drogy)

- jsou agresivní

 

Základní činnosti služby

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

- volnočasové, zájmové a vzdělávací činnosti

- aktivity zaměřené na práci s počítačem (přístup k internetu)

- aktivity spojené s projektorem a zvukovou aparaturou (videoklub, audioklub)

- společenské hry (rozvoj logického myšlení, paměti, komunikace)

- aktivity s prvky muzikoterapie "Kapela KONÍČEK" a "Hodinka s písničkou"

- zprostředkování navazujících služeb
 

Sociálně terapeutické činnosti

- aktivity zaměřené na přírodu (zahradní terapie, zooterapie)

- pracovní a rukodělné činnosti 

- aktivity s prvky muzikoterapie "Kapela KONÍČEK a "Hodinka s písničkou"

- konzultace zaměřené na motivaci uživatelů a podporu sociálního začleňování

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

- pomoc při vyřizování běžných záležitostí

- pomoc při komunikaci vedoucí k uplatnění práv a oprávněných zájmů

 

Nabídka aktivit pro OZP

  

Aktuální nabídka aktivit pro OZP

Vyhledávání

Kde nás najdete:

Na Zlaté stoce 14
370 05 České Budějovice
přízemí - kancelář č. 118

   

Klientská místnost se nachází v přízemí budovy vpravo za druhými vchodovými dveřmi (dveře č. 118). U druhých vchodových dveří je telefon, po vytočení čísla 308 bude zájemce o službu spojen s pracovníkem organizace, který jej pustí dovnitř. Do klientské místnosti je bezbariérový přístup s dopomocí. Klientská místnost je asi 100 m od zastávky MHD „Vysokoškolské koleje“ nebo 200 m od zastávky MHD „U Parku (Čtyři Dvory)“.

 

Provozní doba:

PONDĚLÍ: 9:00 – 16:00

ÚTERÝ:    9:00 – 18:00

STŘEDA:  9:00 – 16:00

ČTVRTEK: 9:00 - 16:00

 

Kontakt

Ing. Martin Kaňka

telefon: 774 429 779

email: konicek.sas@seznam.cz

 

Mgr. Petra Křížová

telefon: 774 529 779

email: krizova@konicekcb.cz

Kontaktujte nás

ZPŮSOB UZAVŘENÍ SMLOUVY S UŽIVATELEM

Smouva o poskytování sociální služby mezi organizací KONÍČEK, o.p.s. a uživatelem je uzavírána ústně (lze ji uzavřít i písemně), vzor písemné smlouvy sociální služby k nahlédnutí zde: