SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA

pro seniory a osoby se zdravotním postižením

 

  

 

  Leták ke stažení barevná varianta:                            Leták ke stažení černobílá varianta:                    

                                                                  

Poslání služby

Posláním sociálně aktivizační služby je podněcovat člověka k činorodosti v různých jím vybraných oblastech jeho života, a tím přispět k jeho sociálnímu začlenění, které odpovídá představě člověka o běžném životě. 

 

Cílem služby je

 • posílení soběstačnosti a nezávislosti uživatele v běžném životě
 • udržování a rozvíjení dovedností, schopností a vědomostí
 • uživatel služby je činorodý (bez služby) – poskytování služby není cíl, ale fáze jeho činorodosti

 

CÍLOVÁ SKUPINA

 

 • Osoby se zdravotním postižením

         - mentální, fyzické, vnitřní či kombinované postižení

         - dolní věková hranice od 18 let

         - nárok na invalidní důchod       

 • Senioři

         - dolní věková hranice od 60 let

         - důchodový věk

 

Mělo by se jednat o osoby z cílových skupin, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci (osoby žijící samy, po úmrtí partnera, osoby, které se dostatečně nestýkají s rodinou či přáteli, cítí se být na okraji společnosti z důvodu neznalosti nových technologií, mají obavy stýkat se s novými lidmi, cítí se být vyloučeni atd.). Posouzení o zařazení do služby je vždy individuální.

 

Sociální službu nenabízíme osobám, které:

 • se nacházejí v akutní fázi onemocnění, nebo potřebují bezodkladnou zdravotní péči
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalý dohled
 • potřebují k dorozumívání tlumočníka či speciální kompenzační pomůcky pro dorozumívání
 • jeví známky požití alkoholu či jiných návykových látek (drogy) – s uživatelem navážeme spolupráci po dohodě, až nebudou jevit známky požití alkoholu a jiných návykových látek (drogy)
 • jsou agresivní
 

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI SLUŽBY

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 • volnočasové, zájmové a vzdělávací činnosti
         - aktivity zaměřené na práci s počítačem, přístup na internet
         - vzdělávací a přednášková činnost
         - trénování paměti

 • zprostředkování navazujících služeb

Sociálně terapeutické činnosti

 • aktivita s prvky muzikoterapie „Kapela Koníček“
 • aktivita s prvky muzikoterapie „Hodinka s písničkou“
 • konzultace zaměřené na motivaci uživatelů a podporu sociálního začleňování

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatnění práv a oprávněných zájmů

AKTUÁLNÍ NABÍDKA AKTIVIT SAS

 

 

NEBOJTE SE POČÍTAČE

- jedná se o aktivitu zaměřenou na základní ovládání počítače

- člověk si může přinést svůj notebook nebo pracovat na uživatelském počítači

- při aktivitě vždy záleží, co by chtěl člověk v rámci základní práce umět a zvládat

- mezi základní práci patří například jednoduché ovládání systému, práce se složkami a soubory, práce v MS Word, vyhledávání informací na internetu (jízdní řády, mapy atd.), komunikace přes počítač (email, Skype, Facebook), práce s flash diskem a foťákem atd

- aktivita probíhá dle domluvy a zájmu uživatelů

 

Zde jsou k dispozici ke stažení informační materiály a fotografie z kanceláře:

 

 

Vyhledávání

 

 

Kancelář:

 

Na Zlaté stoce 14
370 05 České Budějovice
přízemí - kancelář č. 118

 

 

 

Provozní doba:

 

   

 

Kontakt

 

telefon:

774 429 779

 

email:

konicekcb@seznam.cz

 

Kontaktujte nás

KDE NÁS NAJDETE?

 

Klientská místnost se nachází v přízemí budovy vpravo za druhými vchodovými dveřmi (dveře č. 118). U druhých vchodových dveří je telefon, po vytočení čísla 308 bude zájemce o službu spojen s pracovníkem organizace, který jej pustí dovnitř. Do klientské místnosti je bezbariérový přístup s dopomocí. Klientská místnost je asi 100 m od zastávky MHD „Vysokoškolské koleje“ nebo 200 m od zastávky MHD „U Parku (Čtyři Dvory)“.

 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA AKTIVIT SAS 

 

KAPELA KONÍČEK

- je složena ze zaměstnanců o.p.s. KONÍČEK, uživatelů sociálně aktivizační služby a dobrovolníků

- účast na této aktivitě je umožněna všem, kteří rádi muzicírují (buď hrají na nějaký hudební nástroj nebo umí zpívat)

- zkoušky jsou v úterý od 14:30 do 17:30 hodin ve zkušebně na Zlaté stoce 14 v přízemí - kancelář č. 118

- několikrát do roka vystupuje kapela na akcích pro veřejnost

 

 

HODINKA S PÍSNIČKOU

- je nově nabízená aktivita určená osobám se zdravotním postižením

- při aktivitě si uživatelé mohou zazpívat a zahrát na různé perkuse 

- živý doprovod na hudební nástroj (kytara aj.) zajišťuje pracovník KONÍČKA

- tato aktivita probíhá ve čtvrtek od 10:30 do 11:30 hodin v uživatelské místnosti na Zlaté stoce 14 v přízemí - kancelář č. 118

- cílem aktivity je aktivní trávení volného času, relaxace a pozitivní působení hudby a zvuků na člověka

ZPŮSOB UZAVŘENÍ SMLOUVY S UŽIVATELEM

 

Smouva o poskytování sociální služby mezi organizací KONÍČEK, o.p.s. a uživatelem

je uzavírána ústně (lze ji uzavřít i písemně), vzor písemné smlouvy sociální služby

 k nahlédnutí zde :