Sociálně aktivizační služba pro osoby se zdravotním postižením


Poslání služby

Posláním sociálně aktivizační služby je podněcovat člověka k činorodosti v různých jím vybraných oblastech jeho života, a tím přispět k jeho sociálnímu začlenění, které odpovídá představě člověka o běžném životě.

 

Cílem služby je

- posílení soběstačnosti a nezávislosti uživatele v běžném životě

- udržování a rozvíjení dovedností, schopností a vědomostí

- uživatel služby je činorodý (bez služby) – poskytování služby není cíl, ale fáze jeho činorodosti

 

Cílová skupina

Osoby se zdravotním postižením

- osoby s tělesným postižením

- osoby s mentálním postižením

- osoby s kombinovaným postižením

- osoby s vnitřním či jiným onemocněním

- věková kategorie uživatelů od 9 do 65 let

   

Sociální službu nenabízíme osobám, které:

- se nacházejí v akutní fázi onemocnění, nebo potřebují bezodkladnou zdravotní péči

- jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalý dohled

- potřebují k dorozumívání tlumočníka či speciální kompenzační pomůcky pro dorozumívání a sami si je nezajistí

- jeví známky požití alkoholu či jiných návykových látek (drogy) – s uživatelem navážeme spolupráci po dohodě, až nebudou jevit známky požití alkoholu a jiných návykových látek (drogy)

- jsou agresivní

 

Základní činnosti služby

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

- volnočasové, zájmové a vzdělávací činnosti

- aktivity zaměřené na práci s počítačem (přístup k internetu)

- aktivity spojené s projektorem a zvukovou aparaturou (videoklub, audioklub)

- společenské hry (rozvoj logického myšlení, paměti, komunikace)

- aktivity s prvky muzikoterapie "Kapela KONÍČEK" a "Hodinka s písničkou"

- zprostředkování navazujících služeb
 

Sociálně terapeutické činnosti

- aktivity zaměřené na přírodu (zahradní terapie, zooterapie)

- pracovní a rukodělné činnosti 

- aktivity s prvky muzikoterapie "Kapela KONÍČEK a "Hodinka s písničkou"

- konzultace zaměřené na motivaci uživatelů a podporu sociálního začleňování

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

- pomoc při vyřizování běžných záležitostí

- pomoc při komunikaci vedoucí k uplatnění práv a oprávněných zájmů

 

Nabídka aktivit pro OZP

Dle zájmu a potřeb uživatelů nabízíme v rámci všech nabízených aktivit individuální přístup, hovory na různá témata, pomoc při řešení problémů a vyřizování běžných záležitostí. V bezpečném prostředí uživatelské místnosti jsou k dispozici počítače, internet, projektor, zvuková aparatura, jednoduché hudební nástroje a společenské hry.
 

  

 

UZAVŘENÍ SMLOUVY S UŽIVATELEM

Smouva o poskytování sociální služby mezi organizací KONÍČEK, o.p.s. a uživatelem je uzavírána ústně (lze ji uzavřít i písemně), vzor písemné smlouvy sociální služby k nahlédnutí zde

 

SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA ZDARMA

Vyhledávání

Kde nás najdete:

U Smaltovny 775/2b

370 01 České Budějovice 4 (2. patro)

Vjezd do areálu (brána s vrátnicí), se nachází 400 m od zastávky Skuherského - trasa zde, 360 m od zastávky Dobrovodská - trasa zde, 400 m od zastávky Vrbenská - trasa zde a 580 m od zastávky Nádraží - trasa zde

Za vrátnicí doleva

Vchod do budovy, kde je uživatelská místnost je asi 90 m od vrátnice.  

Místnost pro uživatele se nachází ve 2. patře budovy. Do místnosti je bezbariérový přístup s dopomocí (k dispozici je výtah s dovoláním).

 

Provozní doba:

PONDĚLÍ: 9:00 – 16:00

ÚTERÝ:    9:00 – 18:00

STŘEDA:  9:00 – 16:00

ČTVRTEK: 9:00 - 16:00

 

Kontakt

Ing. Martin Kaňka

telefon: 774 429 779

email: konicek.sas@seznam.cz

 

Mgr. Petra Křížová

telefon: 774 529 779

email: krizova@konicekcb.cz

Kontaktujte nás