SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA pro osoby se zdravotním postižením

Poslání služby

Posláním sociálně aktivizační služby je podněcovat člověka k činorodosti v různých jím vybraných oblastech jeho života, a tím přispět k jeho sociálnímu začlenění, které odpovídá představě člověka o běžném životě. 

 

Cílem služby je

- posílení soběstačnosti a nezávislosti uživatele v běžném životě

- udržování a rozvíjení dovedností, schopností a vědomostí

- uživatel služby je činorodý (bez služby) – poskytování služby není cíl, ale fáze jeho činorodosti

 

Cílová skupina

Osoby se zdravotním postižením

- osoby s tělesným postižením

- osoby s mentálním postižením

- osoby s kombinovaným postižením

- věková kategorie uživatelů od 9 do 65 let 

   

Sociální službu nenabízíme osobám, které:

- se nacházejí v akutní fázi onemocnění, nebo potřebují bezodkladnou zdravotní péči

- jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalý dohled

- potřebují k dorozumívání tlumočníka či speciální kompenzační pomůcky pro dorozumívání

- jeví známky požití alkoholu či jiných návykových látek (drogy) – s uživatelem navážeme spolupráci po dohodě, až nebudou jevit známky požití alkoholu a jiných návykových látek (drogy)

- jsou agresivní

 

Základní činnosti služby

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

- volnočasové, zájmové a vzdělávací činnosti

aktivity zaměřené na práci s počítačem, přístup na internet

aktivity spojené s projektorem (vzdělávací činnost, videoprojekce)

společenské hry (trénování paměti apod.)

aktivity s prvky muzikoterapie "Kapela KONÍČEK" a "Hodinka s písničkou"

- zprostředkování navazujících služeb
 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

- aktivity s prvky muzikoterapie

- konzultace zaměřené na motivaci uživatelů a podporu sociálního začleňování

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

- pomoc při vyřizování běžných záležitostí

- pomoc při komunikaci vedoucí k uplatnění práv a oprávněných zájmů

 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA AKTIVIT SAS

 

 

NEBOJTE SE POČÍTAČE

- jedná se o aktivitu zaměřenou na základní ovládání počítače

- člověk si může přinést svůj notebook nebo pracovat na uživatelském počítači

- při aktivitě vždy záleží, co by chtěl člověk v rámci základní práce umět a zvládat

- mezi základní práci patří například jednoduché ovládání systému, práce se složkami a soubory, práce v MS Word, vyhledávání informací na internetu (jízdní řády, mapy atd.), komunikace přes počítač (email, Skype, Facebook), práce s flash diskem a foťákem atd

- aktivita probíhá dle domluvy a zájmu uživatelů

 

Zde jsou k dispozici ke stažení informační materiály a fotografie z kanceláře:

 

 

Vyhledávání

Kancelář:

 

Na Zlaté stoce 14
370 05 České Budějovice
přízemí - kancelář č. 118

 

 

 

Provozní doba:

 

 

Kontakt

 

telefon:

774 429 779

 

email:

konicekcb@seznam.cz

 

Kontaktujte nás

KDE NÁS NAJDETE?

 

Klientská místnost se nachází v přízemí budovy vpravo za druhými vchodovými dveřmi (dveře č. 118). U druhých vchodových dveří je telefon, po vytočení čísla 308 bude zájemce o službu spojen s pracovníkem organizace, který jej pustí dovnitř. Do klientské místnosti je bezbariérový přístup s dopomocí. Klientská místnost je asi 100 m od zastávky MHD „Vysokoškolské koleje“ nebo 200 m od zastávky MHD „U Parku (Čtyři Dvory)“.

 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA AKTIVIT SAS 

 

KAPELA KONÍČEK

- je složena ze zaměstnanců o.p.s. KONÍČEK, uživatelů sociálně aktivizační služby a dobrovolníků

- účast na této aktivitě je umožněna všem, kteří rádi muzicírují (buď hrají na nějaký hudební nástroj nebo umí zpívat)

- zkoušky jsou v úterý od 14:30 do 17:30 hodin ve zkušebně na Zlaté stoce 14 v přízemí - kancelář č. 118

- několikrát do roka vystupuje kapela na akcích pro veřejnost

 

 

HODINKA S PÍSNIČKOU

- je nově nabízená aktivita určená osobám se zdravotním postižením

- při aktivitě si uživatelé mohou zazpívat a zahrát na různé perkuse 

- živý doprovod na hudební nástroj (kytara aj.) zajišťuje pracovník KONÍČKA

- tato aktivita probíhá ve čtvrtek od 10:30 do 11:30 hodin v uživatelské místnosti na Zlaté stoce 14 v přízemí - kancelář č. 118

- cílem aktivity je aktivní trávení volného času, relaxace a pozitivní působení hudby a zvuků na člověka

ZPŮSOB UZAVŘENÍ SMLOUVY S UŽIVATELEM

 

Smouva o poskytování sociální služby mezi organizací KONÍČEK, o.p.s. a uživatelem

je uzavírána ústně (lze ji uzavřít i písemně), vzor písemné smlouvy sociální služby

 k nahlédnutí zde :