Sociální rehabilitace

 

Poslání služby

Pomáháme lidem, kteří jsou v obtížné životní situaci a nemohou jí řešit sami. Pomoc je zaměřena na získání schopností a dovedností, potřebných k řešení této situace.

 

Cílem služby je

podpořit uživatele (člověka, který dochází do sociální služby sociální rehabilitace) k tomu, aby:

- si uměl sám hledat zaměstnání odpovídající jeho potřebám a schopnostem

- uměl hospodařit s penězi a nedostal se do dluhové pasti

- byl samostatný a soběstačný v řešení svých záležitostí

- si uměl udržet vlastní bydlení

 

Cílová skupina

- osoby v krizi

- osoby se zdravotním postižením

 

Sociální službu nenabízíme osobám, které:

- se nacházejí v akutní fázi onemocnění, nebo potřebují bezodkladnou zdravotní péči

- jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalý dohled

- potřebují k dorozumívání tlumočníka a sami si ho nezajistí (cizinci)

- jeví známky požití alkoholu či jiných návykových látek (drogy)

- s uživatelem navážeme spolupráci po dohodě, až nebudou jevit známky požití alkoholu a jiných návykových látek (drogy)

- jsou agresivní

 

Věková struktura cílové skupiny:

- dorost 15 - 18 let

- mladí dospělí 19 - 26 let

- dospělí 27 - 64 let

 

V jakých oblastech Vám můžeme konkrétně pomoci?

 

Osoby v krizi

- sociální a psychická podpora v době trvání nepříznivé sociální situace

- pomoc s nalezením přechodného bydlení (azylové domy, noclehárny, ubytovny apod.)

- pomoc a podpora při hledání vhodného zaměstnání a jeho udržení

- komunikace s možnými zaměstnavateli, nácvik této komunikace v bezpečném prostředí

- nacvičení efektivního a účelného hospodaření s penězi

- pomoc a podpora při řešení dluhové problematiky, exekucí, neschopnosti splácet, prevence, informační činnost

- pomoc kontaktovat a vyhledat další spolupracující organizace nápomocné v řešení nepříznivé sociální situace

- pomoc a podpora při orientaci ve městě České Budějovice při hledání další pomoci

 

Osoby se zdravotním postižením

- vyhledávání informací ohledně zaměstnání včetně procvičení vhodných způsobů vyhledání těchto informací

- umět používat telefon, včetně nacvičení telefonního hovoru (se zaměřením na pracovní problematiku)

- podpora k získání vhodného zaměstnání a jeho udržení

- vytvoření podkladů pro získání zaměstnání (vytvoření životopisu, motivačního dopisu, emailu atd.), včetně nácviku jejich tvorby

- komunikace s možnými zaměstnavateli, nácvik této komunikace v bezpečném prostředí

- pomoc a podpora při zvyšování nejvyššího dosaženého vzdělání či rozšíření kvalifikace

- podpora při udržení si vlastního bydlení

- nacvičení efektivního a účelného hospodaření s penězi

- pomoc a podpora při řešení dluhové problematiky, exekucí, neschopnosti splácet, prevence, informační činnost

- neznalost úředních dokumentů a úředních postupů, podpora při jejich objasňování

- podpora při orientaci ve městě České Budějovice

- nácvik různých forem komunikace – vyhledávání informací na internetu, používání telefonu, emailu, Skype, Facebook, apod.

 

 

UZAVŘENÍ SMLOUVY S UŽIVATELEM

Smouva o poskytování sociální služby mezi organizací KONÍČEK, o.p.s. a uživatelem je uzavírána ústně (lze ji uzavřít i písemně), vzor písemné smlouvy sociální služby k nahlédnutí ZDE.

 

SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA ZDARMA

Vyhledávání

Kde nás najdete:

Pracovníci se pravidelně pohybují po území města České Budějovice, kde se setkávají s uživateli - terénní část služby. 

Dále jsou k dispozici v konzultační místnosti v Komunitním centru Máj (A. Barcala 1791/40, ČB) – ambulantní část služby.

 

Terénní služba ČB

PONDĚLÍ: 8:00 – 16:00

ÚTERÝ: 9:00 – 16:00

STŘEDA: 8:00 – 16:00

ČTVRTEK: 12:00 – 16:00

PÁTEK: 8:00 - 11:00

 

Je možné si domluvit schůzku i mimo uvedenou provozní dobu, a to prostřednictvím telefonního či emailového kontaktu.

 

Kontakt

Bc. Zdeňka Weinrebová, DiS.

telefon: 774 528 855

email: weinrebova@konicekcb.cz

 

Petra Pražáková 

telefon: 774 529 779 

e-mail: krizova@konicekcb.cz

 

Mgr. Martina Barvínková 

telefon: 774 528 777 

e-mail: barvinkova@konicekcb.cz
 

Jana Lisová 

telefon 774 528 855 

email: konicekcb@seznam.cz

 

Kancelář (zázemí služby)

U Smaltovny 775/2b

370 01 České Budějovice 4 (2. patro)

- prostory budovy jsou bezbariérové s dopomocí (je nutná předchozí domluva)

- místnost je umístěna ve druhém patře

- sociální zařízení je na chodbě společné pro další kanceláře

- místnost je vybavena kancelářským nábytkem, počítačem s připojením na internet, tiskárnou a mobilním telefonem

 

Komunitní centrum MÁJ

A. Barcala 1791/40
370 05 České Budějovice
Poradenské centrum (kancelář č. 2)

    

- prostory budovy jsou bezbariérové – využití výtahu z boku budovy

- konzultační místnost se nachází v prvním patře budovy

-  místnost splňuje nároky na klidné a bezpečné prostředí, uživatelé mohou využít i WC

- místnost je vybavena kancelářským nábytkem, počítačem připojeným na internet, tiskárnou a mobilním telefonem.

 

Provozní doba

ČTVRTEK: 9:00 - 12:00

Kontaktujte nás