Sociální rehabilitace

Poslání služby

Pomáháme lidem, kteří jsou v obtížné životní situaci a nemohou jí řešit sami. Pomoc je zaměřena na získání schopností a dovedností, potřebných k řešení této situace.

 

Cílem služby je

podpořit uživatele (člověka, který dochází do sociální služby sociální rehabilitace) k tomu, aby:

 • znal okolí svého bydliště a uměl si najít cestu do místa, které si stanovil za pomoci dostupných médií (internet, telefon, tištěné dokumenty)
 • si uměl sám hledat zaměstnání
 • uměl hospodařit s penězi
 • si uměl udržet vlastní bydlení

 

CÍLOVÁ SKUPINA

 • osoby z etnické menšiny - osoby z romské menšiny
 • osoby ze sociálně vyloučených lokalit
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby v krizi

 

Sociální službu nenabízíme osobám, které:

 • se nacházejí v akutní fázi onemocnění, nebo potřebují bezodkladnou zdravotní péči
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalý dohled
 • potřebují k dorozumívání tlumočníka a sami si ho nezajistí (cizinci) 
 • jeví známky požití alkoholu či jiných návykových látek (drogy) – s uživatelem navážeme spolupráci po dohodě, až nebudou jevit známky požití alkoholu a jiných návykových látek (drogy)
 • jsou agresivní

 

Věková struktura cílové skupiny:

 • dorost 15 - 18 let
 • mladí dospělí 19 - 26 let
 • dospělí 27 - 64 let

 

V JAKÝCH OBLASTECH VÁM MŮŽEME KONKRÉTNĚ POMOCI?

 

Osoby z rómské menšiny a osoby ze sociálně vyloučených lokalit

 • vyhledávání informací ohledně zaměstnání včetně procvičení vhodných způsobů vyhledání těchto informací
 • umět používat telefon, včetně nacvičení telefonního hovoru (se zaměřením na pracovní problematiku)
 • podpora k získání vhodného zaměstnání a jeho udržení
 • vytvoření podkladů pro získání zaměstnání (vytvoření životopisu, motivačního dopisu, emailu atd.), včetně nácviku jejich tvorby
 • komunikace s možnými zaměstnavateli, nácvik této komunikace v bezpečném prostředí
 • pomoc a podpora při zvyšování nejvyššího dosaženého vzdělání či rozšíření kvalifikace
 • podpora při udržení si vlastního bydlení
 • nacvičení efektivního a účelného hospodaření s penězi, případná podpora při řešení dluhové problematiky, exekucí, neschopnosti splácet, prevence, informační činnost
 • neznalost úředních dokumentů a úředních postupů, podpora při jejich objasňování

 

Osoby se zdravotním postižením

 • vyhledávání informací ohledně zaměstnání včetně procvičení vhodných způsobů vyhledání těchto informací
 • umět používat telefon, včetně nacvičení telefonního hovoru (se zaměřením na pracovní problematiku)
 • podpora k získání vhodného zaměstnání a jeho udržení
 • vytvoření podkladů pro získání zaměstnání (vytvoření životopisu, motivačního dopisu, emailu atd.), včetně nácviku jejich tvorby
 • komunikace s možnými zaměstnavateli, nácvik této komunikace v bezpečném prostředí
 • pomoc a podpora při zvyšování nejvyššího dosaženého vzdělání či rozšíření kvalifikace
 • podpora při udržení si vlastního bydlení
 • nacvičení efektivního a účelného hospodaření s penězi,
 • podpora při orientaci ve městě České Budějovice
 • nácvik různých forem komunikace – vyhledávání informací na internetu, používání telefonu, emailu, skype, facebook, twitter apod.
 

Osoby v krizi

 • sociální a psychická podpora v době trvání nepříznivé sociální situace
 • pomoc s nalezením přechodného bydlení (azylové domy, noclehárny, ubytovny apod.)
 • pomoc a podpora při hledání vhodného zaměstnání a jeho udržení
 • pomoc při řešení dluhové problematiky
 • pomoc kontaktovat a vyhledat další spolupracující organizace nápomocné v řešení nepříznivé sociální situace
 • pomoc a podpora při orientaci ve městě České Budějovice při hledání další pomoci

 

DALŠÍ ČINNOSTI

 • Zooterapie (speciální terapie prostřednictvím zvířete - kůň, hospodářská zvířata, aj.).
 

KDE NÁS MŮŽETE POTKAT:

Ambulantní služba pracovníci jsou k dispozici na pracovišti Komunitní centrum Máj

Terénní služba - pracovníci se pravidelně pohybují po území města České Budějovice, kde se setkávají s uživateli

Terénní a ambulantní část služby probíhá dle výše uvedené provozní doby.

 

      

Vyhledávání

Kontaktujte nás

Pracovníci vyrážejí za uživateli v rámci města České Budějovice (terénní část služby): 

 

terénní služba ČB

PO, STŘ: 8:00 – 16:00

ÚTERÝ: 9:00 – 16:00

ČTVRTEK: 12:00 – 16:00

PÁTEK: 8:00 - 11:00

 

Je možné si domluvit schůzku i mimo uvedenou provozní dobu, a to prostřednictvím telefonního či emailového kontaktu.

 

Kontakt

telefon: 

774 528 855

email: 

konicekcb@seznam.cz

 

Pracovníci jsou k zastižení také v konzultačních místnostech na adrese Na Zlaté stoce 14, ČB a v Komunitním centru Máj (A. Barcala 1791/40, ČB) – ambulantní část služby. Konzultace je možná i bez předchozí telefonické domluvy. Budova v níž se nachází kontaktní místnost je bezbariérová s dopomocí.

 

Kancelář

Na Zlaté stoce 14
370 05 České Budějovice
2. patro - kancelář č. 308

Provozní doba

PONDĚLÍ: 10:00 – 12:00

STŘEDA: 12:00 - 14:00

 

Komunitní centrum MÁJ

A. Barcala 1791/40
370 05 České Budějovice
Poradenské centrum (kancelář č. 2)

 

Provozní doba

ČTVRTEK: 9:00 - 12:00

ZPŮSOB UZAVŘENÍ SMLOUVY S UŽIVATELEM

Smouva o poskytování sociální služby mezi organizací KONÍČEK, o.p.s. a uživatelem

je uzavírána ústně (lze ji uzavřít i písemně), vzor písemné smlouvy sociální služby

k nahlédnutí zde: