Canisterapie

 

AAA – aktivity za asistence psů

 

- aktivita je cílena na motivační, výchovný, odpočinkový nebo terapeutický prospěch zaměřený na zvýšení kvality života uživatelů

- cílem této služby je potěšit uživatele, nabídnout jim novou zkušenost a přinést radost, spojenou s přítomností zvířete, jako motivačního prvku

- hodnota AAA je především v pocitech psychické pohody, v prožívání emočně libých prožitků  a spokojenosti

 

AAT – terapie za asistence psů

 

- aktivita je zaměřena na podporu zlepšení v oblasti fyzických, sociálních, emocionálních

  a kognitivních funkcí uživatelů

- cílem AAT je často posílení žádoucího chování nebo utlumení chování nežádoucího

  (například léčení fobií nebo nácvik dovedností, jako mluvení, zvýšení koncentrace či chůze)

- specifické cíle terapie jsou zde stanoveny a vytvořeny speciálně pro každého uživatele individuálně

- pokrok je měřen a průběh canisterapie je podrobně dokumentován

 

AAE – vzdělávání za asistence psů

 

- aktivita je zaměřena na motivaci k učení, k osobnímu rozvoji a zlepšení sociálních dovedností uživatelů

 

AACR - krizová intervence za asistence zvířete/psa

 

- obsahuje tyto prvky:

  • kontakt a práce se psem zaměřené dle formy terapie
  • tematické hry

 

- délka aktivity: 45 až 60 minut 

- kapacita aktivity: max. počet uživatelů 6

 

 

Psi pro canisterapii

 

  • Labradorský retrívr (v současné době v přípravě pod vedením Výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík, o. s.)
  • kříženec border kolie a labradorského retrívra (osvědčení pro výkon canisterapie).

 

Fotogalerie

 

PŘI ZAJIŠTĚNÍ CANISTERAPIE SPOLUPRACUJEME

S VÝCVIKOVÝM CANISTERAPEUTICKÝM SDRUŽENÍM HAFÍK, o. s.