Hiporehabilitace

 

Hipoterapie

 

- je speciální forma fyzioterapie prostřednictvím koně

- je využívána jako součást komplexní rehabilitační péče

- léčebným prvkem jsou impulzy ze hřbetu koně, které působí cíleně na uživatele

- uživatel se přizpůsobuje rytmu koně a je nucen aktivně vyhledávat těžiště a udržovat rovnováhu

- jde o individuální terapii, kdy uživatel leží nebo sedí na vedeném koni a je pod dohledem vyškoleného fyzioterapeuta

- terapie je stanovena na základě doporučení odborného lékaře a aktuálního stavu uživatele

- obsahuje tyto prvky: 

 •    jízda na vedeném koni (polohu a délku jízdy určuje fyzioterapeut)
 •    kontakt s koněm

- délka aktivity: 10 až 20 minut

 

Aktivity za využití koní

 

- terapie, která využívá pozitivního působení kontaktu s koněm a zážitku z jízdy na koni na psychiku člověka

 

1. stimulační jízdy

- aktivita je zaměřena na přímý prožitek uživatele, na jeho psychické a emoční povzbuzení

- obsahuje tyto prvky:

 • jízda na vedeném koni
 • kontakt s koněm

- délka aktivity: 10 až 60 minut

 

2. terapeutická hodina

- aktivita je zaměřena na dlouhodobější a cílenější působení na osobnost uživatele a jeho a sociální dovednosti.

- obsahuje tyto prvky:

 • teoretická průprava - zásady správného sedu, pomůcky na čištění, části těla aj. 
 • jízda na vedeném koni
 • výuka základů jízdy na koni
 • péče o koně - čištění, hřebelcování, sedlání aj.
 • práce ve stáji a okolí - úklid, údržba jezdeckých pomůcek
 • práce s koněm ze země - procházky s koňmi, hry s koňmi
 • tematické hry

- jednotlivé prvky jsou zařazovány a kombinovány dle schopností a možností uživatelů a organizace

- délka aktivity: 45 až 60 minut 

- kapacita aktivity: max. počet uživatelů 4

 

Koně pro hiporehabilitaci  
 
 • 2 čeští teplokrevníci
 • 1 anglický plnokrevník
 • 2 chladnokrevníci
 • 1 poník