Jak využívat služeb

 

V případě Vašeho zájmu nás telefonicky kontaktujete a domluvíme si osobní schůzku.

 

Hiporehabilitace, terapie se zvířátky:    774 529 779

 

  • na osobní schůzce Vám předáme potřebné informace o průběhu vybrané aktivity a o potřebných potvrzeních
  • seznámíme Vás s pracovištěm a pravidly bezpečnosti
  • bude s Vámi domluvena četnost a termíny docházky
  • pokud začnete využívat služeb zooterapie bude s Vámi sepsána karta uživatele a souhlas se shromaždovámím osobních údajů
  • v průběhu využívání aktivit s Vámi bude sestaven idividuální plán spolupráce, který bude obsahovat Vaše osobní cíle (čeho byste rádi dosáhli pomocí zooterapie)
  • běhěm aktivit je nutné dodržovat pokyny odpovědného pracovníka (příp. dalšího personálu) a pravidla bezpečnosti