Tisková zpráva – projekt Podpora zaměstnávání OZP

03.05.2017 09:40

Tisková zpráva – Podpora zaměstnávání OZP

 

Koníček, o.p.s. má skvělou zprávu pro všechny dospělé osoby co dlouhodobě bezúspěšně hledají práci a zároveň trpí nějakým zdravotním omezením. Za podpory Evropského sociálního fondu Operačního programu Zaměstnanost zahajuje od 1. května 2017 projekt na podporu integrace OZP zaměřený na zvyšování motivace k hledání zaměstnání, zlepšování zaměstnatelnosti a podpory při uplatnění se na trhu práce. Dále pak jak předcházet dalšímu prodlužování dlouhodobé nezaměstnanosti a s ní spojeným negativním sociálním dopadům. OZP jsou na trhu práce ohroženou skupinou, jelikož jsou vystaveni riziku opakované nezaměstnanosti, která může vést v nezaměstnanost dlouhodobou a v konečném důsledku až osobní degradaci či ohrožení sociálním vyloučením.

Motivační a aktivizační kurzy a individuální konzultace jsou určeny pro 80 účastníků, z čehož 60 bude úspěšnými absolventy, 5 osob si zvýší kvalifikaci formou dotovaných rekvalifikačních kurzů, 20 osob  bude podpořeno formou dotovaných pracovních míst u veřejných zaměstnavatelů po dobu 6 měsíců a bude jim umožněno využití doprovodných podpůrných opatření, jako je úhrada platby za zdravotní prohlídku, výpis z rejstříku trestů nebo příspěvek na veřejnou dopravu na motivační a aktivizační kurzy, popř. do doby obdržení první výplaty od zaměstnavatele.

Dovolujeme si oslovit osoby, které mají zájem o tento způsob pomoci a přistupují spolehlivě a zodpovědně k vyhledávání práce, a zároveň si dovolujeme oslovit podnikatelské subjekty, které mají zájem o spolupráci s námi na vytvoření dotovaných pracovních pozic, aby se na nás obrátili na níže uvedených kontaktech:

 

Koníček, o. p. s., Na Zlaté stoce 14, 370 05 České Budějovice

Tel.: 774 429 771

E-mail: zaleska@konicekcb.cz, nachmullerova@konicekcb.cz

 

V Českých Budějovicích, 3. května 2017

Tisková zpráva 2017-05-03