O nás

Jsme nestátní nezisková organizace, která poskytuje své služby v Jihočeském kraji. Naše služby jsou určeny dětem, dospělým, zdravým i s různým znevýhodněním.

Posláním obecně prospěšné společnosti KONÍČEK je přispívat ke zkvalitnění života a rozvoji osobnosti dětí i dospělých, nejen se znevýhodněním.

Odbornost, garance a spolupráce

 • jsme registrovaný poskytovatel sociálních služeb

 • jsme členi Radambuku (Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje)

 

Cíle služeb jsou

 • snížení rizika sociálního vyloučení
 • začlenění osob do společnosti a na trh práce
 • zlepšení zdraví a fyzické kondice
 • zlepšení psychické kondice a rozvoj psychických dovedností a schopností
 • rozvoj sociálních schopností a dovedností a posílení osobních vlastností
 • pozitivní a smysluplné trávení volného času 

Poskytované služby

1. Sociální rehabilitace

 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování, zejména v oblasti zaměstnání
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

2. Volnočasové a vzdělávací aktivity

 • jezdecké aktivity, výuka jízd na koni, jízda na vedeném koni
 • tvořivé aktivity, zdokonalení nejen jemné motoriky
 • vzdělávací aktivity, seznámení se zvířaty a zásadami vzájemného soužití lidí a zvířat
 • poznávací aktivity, probuzení zájmu dětí o okolní svět, historii, faunu a flóru 

3. Zoo terapie

 • speciální forma fyzioterapie, socioterapie a psychoterapie prostřednictvím kontaktu se zvířetem
 • hipoterapie - speciální terapie prostřednictvím koně
 • Zookoutek - program "Máme rádi zvířátka"