Jak využívat služeb

 

V případě Vašeho zájmu nás telefonicky kontaktujete a domluvíme si osobní schůzku, popř. poskytneme informace po telefonu

 

Volnočasové a vzdělávací aktivity:        774 529 779

 

 • na osobní schůzce, popř. po telefonu Vám předáme potřebné informace o průběhu vybrané aktivity a o potřebných potvrzeních
 • seznámíme Vás s pracovištěm a pravidly bezpečnosti
 • domluvíme konkrétní termín aktivity
 • v průběhu aktivit je nutné dodržovat pokyny odpovědného pracovníka (příp. dalšího personálu) a pravidla bezpečnosti
 • aktivity lze poskytovat jednorázově či opakovaně
 • je možné domluvit návazné cykly s doplňujícími aktivitami
 • náplň aktivit je přizpůsobena věku dětí a jejich schopnostem
 • u veškerých aktivit je možnost individuální domluvy

 

Podmínkou účasti u volnočasových aktivit je:
 • podpis pravidel bezpečnosti
 • vyplněná přihláška (obsahující souhlas se shromažďováním a zpracování osobních údajů)
 • materiály Vám na požádání zašleme

 

Podmínkou účasti u vzdělávacích aktivit je:
 • podpis pravidel bezpečnosti
 • vyplněný evidenční list účastníků aktivit (obsahující souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů)
 • materiály Vám na požádání zašleme