Garance, spolupráce

 

Odborná garance hiporehabilitace

 

 • Eva Malečková - cvičitelka České jezdecké federace
 • Zdena Dvořáková - fyzioterapeutka, akreditována v roce 1998 v České hiporehabilitační společnosti
 • Lenka Nagyová - fyzioterapeutka, akreditována v roce 1998 v České hiporehabilitační společnosti
 • Mgr. Petra Křížová - akreditována jako terapeut AVK v roce 2008 v rámci celoživotního vzdělávání na Masarykově univerzitě v Brně

 

Odborná garance canisterapie

 

 • Magdalena Davidová – akreditována jako terapeutka v roce 2008 v rámci celoživotního vzdělávání na Masarykově univerzitě v Brně
 • Jana Kloudová – dobrovolnice v canisterapii; v roce 2009 složeny Závěrečné zkoušky v oblasti canisterapie pod vedením Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o. s
 • Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o. s. – garance a supervize canisterapie a týmu

 

Odborná garance ornitoterapie

 

 • Magdalena Davidová, Mgr. Petra Křížová – terapeuti
 • Poskytováním ornitoterapie se sdružení (ve spolupráci s Rodinný centrem Rozárka, o. s.) a její pracovníci zabývají již od ledna roku 2009.
 • Ornitoterapie je méně obvyklá forma zooterapie a není zatím příliš rozšířenou formou zooterapie, a tak poznatky z této oblasti nejsou až tak obsáhlé.
 • Pracovníci organizace se zároveň podílejí na rozšiřování informací z oblasti ornitoterapie a na její prezentaci.
 • Rodinné centrum Rozárka, o. s. - vlastníci papouška Ara ararauna

 

Lékařská garance

 

 • MUDr. Jana Wiererová - primářka Rehabilitačního odd. Nemocnice ČB
 • MUDr. Ladislava Chundelová - Rehabilitační odd. Nemocnice ČB
 • MUDr. Pavla Burdová - neurolog

 

Odborná rada

 

 • MUDr. Pavla Burdová – neurolog
 • Mgr. Drahoslava Prollová - speciální pedagog
 • Zdena Dvořáková – fyzioterapeut

 

 • sdružení je členem České hiporehabilitační společnosti
 • hipoterapie splňuje nároky Ministerstva zdravotnictví ČR pro hipoterapii a odpovídá pokynům České hiporehabilitační společnosti
 • sdružení je klinickým pracovištěm Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, Zdravotně sociální fakulty

 

Na realizace se dále podílí řada dobrovoníků z řad široké veřejnosti (asistence při zootrapii, technické práce na pracovišti, práce se zvířaty, apod.)