Tisková zpráva - projekt Společně do práce

13.10.2017 09:33

TISKOVÁ ZPRÁVA K ZAHÁJENÍ PROJEKTU

 

„SPOLEČNĚ DO PRÁCE“

 

Je Vám 50 a více let a máte zdravotní handicap? Konečně je to tady!

KONÍČEK, o.p.s. začal 1. 10. 2017 realizovat projekt pro osoby zdravotně postižené starší 50 let a více s názvem „SPOLEČNĚ DO PRÁCE“ za podpory Evropského sociálního fondu Operačního programu Zaměstnanost.  Projekt má za úkol začlenit cílovou skupinu na trh práce, zvýšit motivaci k hledání zaměstnání, zlepšit zaměstnatelnost a předejít dalšímu prodlužování dlouhodobé nezaměstnanosti, která může vést až k osobní degradaci a sociálnímu vyloučení.

 

Hlavními aktivitami projektu jsou „Aktivizační a motivační program“, „Pracovně právní program“ dále „rekvalifikace“ a „Tvorba pracovních míst“. Do těchto aktivit se zapojí 80 účastníku, z toho 60 osob úspěšně dokončí programy, obdrží osvědčení o absolvování, 8 uživatelů si zvýší kvalifikaci pomocí akreditovaných kurzů a 20 uživatelů získá dotované pracovní místo u zaměstnavatelů po dobu 6 měsíců s příspěvkem na veřejnou dopravu. Dále bude uhrazena platba za vstupní zdravotní prohlídku i výpis z rejstříku trestů.

Proto si dovolujeme oslovit touto cestou výše zmiňovanou cílovou skupinu osob, která má zájem se zodpovědně zapojit do projektu „SPOLEČNĚ DO PRÁCE“ a podnikatelské subjekty, které chtějí s námi aktivně spolupracovat na vytváření dotovaných pracovních míst, aby nás zkontaktovali na adrese:

 

KONÍČEK, o.p.s.

Na Zlaté stoce 14

370 05 České Budějovice

 

Tel.:

E-mail: zapotocna@konicekcb.cz, ambroz@konicekcb.cz

 

v Českých Budějovicích 13. 10. 2017