Projekty 2011

 

PODPORA ZAČLĚŇOVÁNÍ OBYVATEL VYLOUČENÝCH LOKALIT

- podpořeno z dotačního programu Úřadu vlády ČR - v rámci projektu byla poskytována podpora a pomoc osobám ze sociálně vyloučených romských lokalit prostřednictvím těchto aktivit projektu: Odborné sociální poradenství (součástí je pracovní poradenství formou Podporovaného zaměstnávání), Kurz finanční gramotnosti a Job Club.

 

     SLUŽBY PRO OSOBY S RŮZNÝM ZNEVÝHODNĚNÍM V Č. BUDĚJOVICÍCH 

- tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice

 

   SLUŽBY PRO UŽIVATELE S RŮZNÝM ZNEVÝHODNĚNÍM V Č. BUDĚJOVICÍCH

- tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice

 

   SOCIÁLNÍ SLUŽBY

- podpořeno z dotačního programu MPSV ČR

 

    VOLNÝ ČAS AKTIVNĚ

- tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice

 

  VZDĚLÁVACÍ A MOTIVAČNÍ AKTIVITY PRO PŘÍSLUŠNÍKY SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH ROMSKÝCH LOKALIT V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

- finanční podporu poskytla Nadace Olgy Havlové – v rámci projektu byla poskytována podpora a pomoc osobám ze sociálně vyloučených romských lokalit - příspěvek byl využit na nákup kancelářského vybavení pro potřeby konzultační místnosti, kde aktivity projektu probíhaly

 

      ZOOTERAPIE PRO DĚTI

- projekt je financován ze sbírkového projektu Pomozte dětem! organizovaného společně Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí

 

   ZOOTERAPIE V PROCESU INTEGRACE OSOB S RŮZNÝM ZNEVÝHODNĚNÍM

- financováno s účastí Jihočeského kraje

 

 ZOOTERAPIE VE VOLNÉM ČASE DĚTÍ A MLÁDEŽE

- projekt je realizován v rámci dotace Ministerva školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2011

 

   ZVÍŘÁTKA POMÁHAJÍ DĚTEM A MLÁDEŽI

- financováno s účastí Jihočeského kraje