Projekty 2015

 

 BAVÍME SE S KONÍČKEM

- projekt je realizován v rámci grantu Jihočeského kraje

 

 CESTUJEME ZA POZNÁNÍM

- tento Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice

 

 KLUBOVNA KONÍČEK

- projekt je realizován v rámci grantu Jihočeského kraje

 

 KONÍČEK A VOLNÝ ČAS

- tento Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice

 

 KŮŇ V ŽIVOTĚ DĚTÍ

- projekt je realizován v rámci dotace Ministerstva zemědělství České republiky

 

 PODPORA VSTUPU NA TRH PRÁCE II.

- projekt je realizován za podpory Lesy České republiky, s. p

    

 PODPORA VSTUPU NA TRH PRÁCE II.

- tento Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice

 

 SLAVÍME S MUZIKOU

- tento Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice

 

 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

- tento Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice

 

 SOCIÁLNÍ REHABILITACE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

- tento Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice

 

 SOCIÁLNÍ SLUŽBY

- tento projekt je podpořen v rámci dotačního řízení MPSV ČR pro rok 2015

 

 SOUTĚŽÍME SE ZVÍŘÁTKY

- projekt je realizován v rámci grantu Jihočeského kraje

 

 ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB SE ZNEVÝHODNĚNÍM

- projekt je realizován v rámci grantu Jihočeského kraje