Projekty 2018

 

 HIPOREHABILITACE

- tento projekt byl finančně podpořen Nadací ČEZ v rámci programu „PODPORA REGIONŮ 2018"
 

   KONĚ V ŽIVOTĚ DĚTÍ

- tento projekt byl finančně podpořen Nadací Agorfert v rámci programu „PODPORA DĚTÍ HENDIKEPOVANÝCH MENTÁLNĚ, FYZICKY ČI PROSTŘEDÍM, VE KTERÉM VYRŮSTAJÍ“ rok 2018

 

 KONÍČEK A VOLNÝ ČAS

- tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice
 

 KONÍČEK NÁS BAVÍ

- projekt je realizován v rámci grantu Jihočeského kraje
 

 PRÁZDNINY S KONÍČKEM

- tento Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice
 

 PROGRAM PRO DĚTI S OMEZENÝMI PŘÍLEŽITOSTMI

- projekt je realizován v rámci grantu Jihočeského kraje
 

 ZÁBAVNÝ DEN SE ZVÍŘÁTKY

- projekt je realizován v rámci grantu Jihočeského kraje
 

 ZÁŽITKY SE ZVÍŘÁTKY

- tento Projekt je podpořen Nadací Jedličkova ústavu

 

 ZKVALITNĚNÍ ŽIVOTA OSOB PROSTŘEDNICTVÍM REKONDIČNÍHO PROGRAMU

- projekt je realizován v rámci grantu Jihočeského kraje

 ZÁBAVNÝ DEN SE ZVÍŘÁTKY

- projekt je realizován v rámci grantu Jihočeského kraje