Šance pracovat

 

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010424

Doba realizace: 1. 5. 2019 až 30. 4. 2022

 

Hlavní cíl projektu

Cílem projektu je přispět k podpoře integrace osob se zdravotním postižením pomocí jejich aktivizace, zvyšování motivace k hledání zaměstnání, zlepšování zaměstnatelnosti a podpory při uplatnění se na trhu práce.

 

Jednotlivé cíle:

1) Informovat přibližně 60 osob z cílové skupiny o projektových aktivitách a zapojit minimálně 45 vhodných účastníků do projektu.

2) Zapojit 20 osob z cílové skupiny do programu Aktivizačně motivačního a Pracovně poradenského.

3) Zvýšit kvalifikaci u 4 osob z cílové skupiny pomocí akreditovaných rekvalifikací, kurzů.

4) Zvýšit zaměstnatelnost u 10 osob z cílové skupiny díky praxi a pracovním návykům prostřednictvím klíčové aktivity „Tvorba pracovních míst“.

 

Hlavní aktivity

Individuální konzultace a poradenství

Aktivizační a motivační program

Pracovně poradenský program

Rekvalifikace

Tvorba pracovních míst

 

Cílová skupina

Osoby se zdravotním postižením.