Znovu do práce

 

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012322

Doba realizace: 1. 12. 2019 až 30. 11. 2021

 

Hlavní cíl projektu

Cílem projektu je prostřednictvím komplexu klíčových aktivit zvýšit zaměstnatelnost a zaměstnanost osob ve věku 55 a více let s délkou nezaměstnanosti převyšující 5 měsíců.

 

Jednotlivé cíle:

1) Informovat přibližně 100 osob z cílové skupiny o nabízených projektových aktivitách a zapojit minimálně 80 vhodných účastníků do projektu.

2) Zapojit 45 osob z cílové skupiny do aktivit Motivačně aktivizační program a Rozvoj základních kompetencí.

3) Zvýšit kvalifikaci u 10 osob z cílové skupiny za pomoci akreditovaných rekvalifikací či kurzů.

4) Zvýšit zaměstnatelnost u 15 osob z cílové skupiny za pomoci získání praxe a pracovních návyků  díky účasti v klíčové aktivitě „Tvorba dotovaných pracovních míst“ a zprostředkování zaměstnání.

 

Hlavní aktivity

Individuální konzultace a poradenství

Motivačně aktivizační program

Rozvoj základních kompetencí

Rekvalifikace

Tvorba dotovaných pracovních míst

Využití doprovodných opatření

 

Cílová skupina

Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců a zároveň ve věku 55 a více let (Uchazeči o zaměstnání v evidenci ÚP ČR nepřetržitě déle než 5 měsíců, kteří jsou zároveň ve věku 55-64 let včetně).