Job Club 2010 - 1. kolo

06.05.2010 09:22

V rámci projektu "Efektivní podpora sociální integrace", který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ), proběhl ve dnech 9.4. - 30.4.2010 poradenský program Job club, jehož hlavním cílem bylo motivovat a aktivizovat účastníky k uplatnění se na trhu práce. Job Club probíhal pravidelně v několika ucelených lekcích na témata :

 

Orientace na trhu práce

Základy pracovního práva

Životopis a motivační dopis pro zaměstnavatele

Příprava na přijímací pohovor u zaměstnavatele

Inzerát s žádostí o zaměstnání

Základy práce na počítači (e-mail, internet, pracovní portály)

 

Job Clubu se účastnilo 7 mladých lidí z romské komunity a po ukončení všech lekcí obdrželi Osvědčení o absolvování Job Clubu a výukové materiály. Všem účastníkům (a nejenom jim) přejeme v dnešní nelehké době hodně štěstí.

 

Vyhledávání