Počítačový kurz 2014 – 1. běh

15.05.2014 12:31

V rámci projektu „Podpora na trhu práce II“ CZ.1.04/3.3.05/96.00297, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ), proběhl ve dnech 15. 4.  - 14. 5. 2014 Kurz práce na PC, který pro naše uživatele realizovala firma Jintes CB, s.r.o. Kurz se skládal z pěti lekcí s časovou dotací 3,5 hodiny na lekci.

 

Cílem kurzu bylo prostřednictvím získaných dovedností přispět ke zvýšení kvalifikace účastníků a tím k jejich lepší zaměstnatelnosti. Náplň kurzu:

 

1. MS Windows 7 - základní ovládání, tvorba složek a souborů

2. MS Word 2010 - základní ovládání programu, odstavce, písmo, odrážky a číslování

3. MS Excel 2010 - vytvoření tabulky, orámování, výplně, jednoduché vzorce a funkce

 

Kurz úspěšně ukončili 3 uživatelé. Po ukončení všech lekcí obdrželi účastníci Osvědčení o absolvování PC kurzu.

 

Vyhledávání