Motivační kurz 2011 - 1. kolo

28.10.2011 10:22

V rámci projektu "Terénní, poradenské a motivační programy sociální integrace v Českých Budějovicích", který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ), proběhl ve dnech 11.10. - 27.10. 2011 Motivační kurz, jehož hlavním cílem bylo motivovat a aktivizovat účastníky k uplatnění se na trhu práce. Motivační kurz byl určen pro zájemce ve věku nad 25 let z romské komunity a probíhal pravidelně v několika ucelených lekcích na témata:

 

Orientace na trhu práce

Základy pracovního práva

Životopis a motivační dopis pro zaměstnavatele

Příprava na přijímací pohovor u zaměstnavatele

Inzerát s žádostí o zaměstnání

Sebepoznání a sebeprezentace

Zvyšování sociálních kompetencí

 

Motivační kurz probíhal v kanceláři Na Zlaté stoce 14 v počtu 4 účastníků. Účastníci motivačního kurzu obdrželi Osvědčení o absolvování motivačního kurzu a výukové materiály. Všem účastníkům přejeme hodně štěstí.

 

Vyhledávání