Projekt „Podpora na trhu práce “

 

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

(globální grant GP 3. 3 – Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce)

Doba realizace projektu: 1. 11. 2011 - 31. 10. 2013

 

Podstata a cíl projektu


Cílem projektu je:

- nalezení a udržení zaměstnání na otevřeném trhu práce osobám se zdravotním postižením

- vytvoření dvou nových pracovních míst v JČK za spolupráce se zaměstnavateli

- zlepšení zaměstnatelnosti osob se zdravotním postižením zvýšením jejich pracovních a společenských návyků, osvojení sociálních a praktických dovedností, zlepšení komunikativních dovedností, zvýšení kvalifikace a praxe

- spolupráce se zaměstnavateli – zvýšení motivace zaměstnavatelů přijmout do pracovního poměru osoby se zdravotním postižením
 

Konkrétní cíle projektu:

- vytvořit dvě pracovní místa pro zdravotně znevýhodněné skupiny osob

- podpořit osoby se zdravotním znevýhodněním při hledání pracovního uplatnění

- pořádání kurzu – Job club, PC kurz, Kurz sebeobsluhy

- vytvořit metodiku pro cílovou skupinu v oblasti zaměstnanosti

- vytvořit metodiku Job clubu

 

Definice cílové skupiny:

Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením.
 

Místo realizace:

Veškeré služby jsou poskytovány v kanceláři o. s. KONÍČEK na adrese: Na Zlaté stoce 14, 370 05 České Budějovice a dále pak formou terénní sociální práce přímo v přirozeném prostředí uživatelů služeb.

 

Spolupracující organizace:

Statutární město České Budějovice

Úřad práce v Českých Budějovicích

Mesada, o. s.

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie

MS centrum Roska České Budějovice

Arpida o.s.

Newsletter

 

  Nabídka doprovodných aktivitNnnNNNN

 

   Nabídka doprovodných aktivit

       

    

V případu zájmu o nabízené aktivity, kontaktuje, prosím sociální pracovnici/terapeutku.

tel: 774 455 349, email: jirova@konicekcb.cb

Fotogalerie