Podpora zaměstnávání OZP

 

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003968

Doba realizace: 1. 5. 2017 až 30. 4. 2019

 

Podstata a cíl projektu

Cílem projektu je přispět k podpoře integrace OZP pomocí jejich aktivizace, zvyšování motivace k hledání zaměstnání, zlepšování zaměstnatelnosti a podpory při uplatnění se na trhu práce.

 

Dílčí cíle:

1) Informovat přibližně 100 osob z CS o nabízených projektových aktivitách a zapojit minimálně 80 vhodných účastníků do projektu.

2) Posílit motivaci k aktivnímu hledání zaměstnání u 60 osob z CS (účastníci Aktivizačních a motivačních programů).

3) Zvýšit kvalifikaci u 5 osob z CS (účastníci KA Rekvalifikace).

4) Zvýšit zaměstnatelnost 20 osob z CS pomocí získání praxe a pracovních návyků prostřednictvím

účasti v KA Tvorba dotovaných pracovních míst.

 

Hlavní aktivity

Individuální konzultace a poradenství

Aktivizační a motivační programy

Rekvalifikace

Tvorba dotovaných pracovních míst

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením.

 

Místo realizace

Veškeré služby jsou poskytovány v kanceláři KONÍČEK, o.p.s. na adrese: Na Zlaté stoce 14, 370 05 České Budějovice.