Pracovní a rukodělné činnosti

Prostřednictvím těchto aktivit podporujeme rozvoj komunikace, motoriky, sebeobsluhy, sociálních dovedností, manuálních a pracovních dovedností, psychickou pohodu, kognitivní schopnosti apod.